هشدار سازمان ملل در مورد مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها

241

بحران بزرگ مصرف آنتی بیتیک در جهان

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده