فیلم l همراه مقاومت

166

سردار سرتیپ «حمید مختص آبادی» جانشین معاونت فرهنگی نیروی قدس سپاه پاسداران، با حضور در مرکز ارتباطات و امور رسانه ای مقاومت اسلامی نُجَباء در ایران، از بخش های مختلف آن بازدید و گزارشی از عملکرد واحدهای مختلف آن دریافت کردند.