آزمایش قند خون

1,452

آزمایش قند خون باید هر 6 ماه یکبار اندازه گیری شود تا از ابتلا به بیماری دیابت پیشگیری شود. و در مورد افراد دیابتی برای بررسی پایش نوع رژیم غذایی و مصرف داروها نیز این بررسی های دوره ای الزام دارد. آزمایش قند خون ناشتا نیاز به 10 ساعت ناشتایی دارد.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel