حل ۴ تست از آزمون قلمچی پایه یازدهم ، مدرس : هادی مهدی زاده تحلیل شیمی قلمچی

72

در این ویدیو به بررسی چندتست از آزمون قلمچی در پایه یازدهم پرداخته شده است ، دقت کنید تست هایی که حل شده اند یا دقیقا در کانال موجود اند یا نکته آنها گفته شده است و تشابه بالایی با نکات و ویدیوهای کانال شیمی کنکور دارند.