مراسم زنجیر زنی در شب نهم ماه محرم مورخ 1398/06/17

473
در مسجد جامع روستای جمایران فیلمبرداری و تدوین: وحید عزیزی
pixel