برنامه کنترل از راه دور کامپیوتر  Splashtop Personal Remote PC برای اندروید

1,084

به وسیله این برنامه می‌توانید کامپیوتر خود را به وسیله گوشی اندرویدی خود کنترل کنید