علوم هشتم آینه های کروی

1,914
علوم هشتم ادامه آینه های کروی و فرمول آن ها 14 اسفند
physics (nabizadeh) 20 دنبال کننده
pixel