تایمینگ در خودرو چیست

47

معنی تایمینگ در خودرو و چگونگی عملکردش در خودرو آموزشگاه ماهان خودرو www.mahankhodro.com 021-88804190-88937031-88902703 insta: @mahankhodro

Mahankhodro
Mahankhodro 45 دنبال کننده