مستند مزه مذاکره - قسمت اول از مجموعه مستند ارباب رخنه ها - کیفیت بالا

88

«مزه مذاکره»، در دو اپیزود متفاوت به موضوع نقشه های رخنه آمریکا در ایران می پردازد. در پرده اول با عنوان ارتش سری، مدل آمریکا برای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیاده کردن دقیق این مدل برای ایران بررسی شده و پرده دوم با عنوان سودای بازگشت به تلاش های دولت آمریکا برای اثر گذاری روی شخصیت های سیاسی ایران می پردازد. / ourpresident.ir =