تصنیف قدیمی

601
اثر : علی تجویدی اجرای گروه آموزشگاه موسیقی وزیری بابل نوازندگان تار : مجید محمدی حاجی کمانچه : مازیار منصوری دف : مائده نتاج دایره : بیتا اصغری تنبک : معصومه بهرامی پاییز 1399
pixel