Kodak DPP

88
نورتک
نورتک 8 دنبال‌ کننده

هر روز نیاز به انجام سریع خدمات در پیش از چاپ بیشتر و بیشتر می شود؛ همچنان که این صنعت به تحول اساسی ادامه می‌دهد، هیچ چاپخانه داری نمی‌تواند قادر به نادیده گرفتن فرصت‌ها برای بهینه‌سازی فرایندها و بهبود کارایی باشد. با اینکه امروزه تیراژهای پایین تر معمول تر گردیده اند، سفارشات بزرگتر نیز به چندین شغل کوچکتر تقسیم شده که دارای محتوا و برنامه‌های زمانی متفاوت هستند. این ویدئو را تا پایان دنبال کنید.

نورتک
نورتک 8 دنبال کننده