حاج سید مهدی میرداماد روضه شب دوازدهم رمضان

385

مناجات خوانی شــب دوازدهم مــاه مبارک رمــضـان با مداحی حــاج ســیدمـهدی میـردامــاد جمعه ۲7 اردیـبهـشـت ۹۸ هیأت مکتـب الصـادق (علیه السـلام)

صِدیق
صِدیق 7 دنبال کننده