فلسفه شرق : وو-وی

1,196
توضیحاتی در مورد فلسفه " وو وی تائو "برگرفته از کتاب ' تائو ت چینگ '
وو وی تائو 12 دنبال کننده
بهت
%80
کارگردان: عباس رافعی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
بهت
pixel