فیش های حقوقی نجومی

337
در این ویدئو نشان داده میشود که وزارت بهداشت به بهانه طرح تحول سلامت و به اسم خدمت به مردم تعرفه های درمانی را چند صد درصد افزایش داده است و با گرو کشیدن درمان مردم چه حجم عظیمی از منابع مالی کشور را به جیب عده ای خاص ریخته حجم فیش های نجومی در کل کشور اصلا قابل مقایسه با چپاولی که در وزارت بهداشت صورت گرفته نیست!!!
pixel