اروپا مدعی است روحانی مذاکره موشکی با اروپا را آغاز کرده است؟

523
✔️سوال یک سال قبل دکتر جلیلی: آیا دولت آقای روحانی مذاکره موشکی با اروپا را آغاز کرده است؟/ چرا دفتر رییس جمهور این خبر را تکذیب نمیکند؟
Ammariyun_ 9 دنبال کننده
pixel