معرفی رشته مهندسی برق

61
Hadafdaar20 16 دنبال‌ کننده
در این ویدیو به شما در مورد رشته مهندسی برق تعداد واحد های درسی گرایش های رشته مدت زمان تحصیل و بازار کار آن تو ضیحاتی داده میشود
Hadafdaar20 16 دنبال کننده
pixel