ویدیوی کامل جلسه علنی شهادت مایکل کوهن(بدون زیرنویس)

155

این ویدیو به زبان انگلیسی (یا دقیقتر بخواهیم بگوییم به لهجه آمریکایی) است.جلسه حدود ۷ ساعت و نیم طول کشید.در صورتیکه فردی را می شناسید که می تواند برای این ویدیو زیرنویس فارسی تهیه کند حتما به او خبر دهید. تاریخ انتشار : ۲۷ فوریه ۲۰19 Michael Cohen testifiebefore before House Oversight Cmte(C-SPAN