شکوفایی در تحریم 7

115
طرح ملی تولید "کربن فعال از قیر طبیعی" توسط جهاددانشگاهی سازمان کرمانشاه با حضور دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور و جمعی از وزرا همزمان با چهارمین روز از هفته پژوهش در دانشگاه علم و فرهنگ رونمایی شد. 27 آذر1397
pixel