آموزش سرویس در پینگ پنگ

0

آموزش سرویس در پینگ پنگ اعم از پیچ زیر (Back Spin) ، پیچ رو (TOP SPIN) ، پیچ بغل (SIDE SPIN) ، و سرویس های ترکیبی پیچ زیر و بغل (Back/Side) ، پیچ رو و بغل (Top/Side) جهت تماشا و دانلود فیلم های مسابقات مردان و زنان پینگ پنگ و فیلم های آموزشی و اطلاع از دوره های آموزش پینگ پنگ حرفه ای به pingpongtehran.com و جهت خرید لوازم پینگ پنگ اعم از رویه پینگ پنگ و تخته (چوب راکت پینگ پنگ) به PINGPONGSHOP.IR

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel