طنز وهابی چه خبر؟ (قسمت دوازدهم)

3,256

قسمت دوازدهم مجموعه طنز وهابی چه خبر با موضوع دکان شبکه های وهابی

شبکه جهانی ولایت
شبکه جهانی ولایت 1.4 هزار دنبال کننده