ویدیوی ساخت عکس های خورشیدی در سوییس

122

در این ویدیو به زبان فرانسه، اختراع جدید عکس های خورشیدی به همراه اعضای تیم معرفی شده اند. عکس خورشیدی به زبان ساده یک پنل خورشیدی است که بر روی شیشه آن یک عکس با ترکیبات شیمیایی خاصی چاپ شده است که اجازه عبور نور و نهایتا تولید برق در پنل خورشیدی را می دهد. پورتال انرژی خورشیدی http://pvportal.ir/