استاد دانشمند: به خدا شهدا زنده اند

839

سخنرانی فوق العاده زیبای استاد دانشمند شهدا زنده اند ..........خاطره ای شنیدنی از یکی از افراد گروه تفحص شهدا

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.2 هزار دنبال کننده