تقسیم بندی پروژه

2,040
توی این بخش برای شما یک پروژه نمونه می سازیم و روش تقسیم بندی پروژه به اجزای کوچک تر رو توضیح می دیم.
تسکولو 50 دنبال کننده
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel