کاربر رئیس!!!!!

609

بگم نشاء سیبیلهات رو از کجا برداشتی پیوند زدی فرفری در اومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بگم....بگم؟؟؟؟؟؟؟؟

عیدالزهرا عید الزهرا عیدالزهراء عیدزهرا عید زهرا

عیدالزهرا عید الزهرا عیدالزهراء عیدزهرا عید زهرا

5 سال پیش
سلام برادر ! مثل این هسته که جنابعالی با محمدرضا.م دوستی داری ! برادر یک خواهش مهم ازشما دارم ! چندیست که محمدرضا.م با من قهر شده و جواب هیچ یک از پرسان های از مرا داده نمیکند ! خواهش کرده میکنم میانجی شوی و محمدرضا.م را با من آشتی دهی که از ناراحتی دارم دیوانه و مجنون شده میکنم ! لطفا این خواهش این غریب و تنها و بی کس را زمین زده نکنی ! دوستت دارم ... یاعمرمدد
حسن919

حسن919

5 سال پیش
نوکرتم آقا محمدرضا. کس ننه ی کاربر رئیس مادر جنده
آقای عزیزومحترم
آقای عزیزومحترم :))=)).....سلام حسن آقا
بابک

بابک

5 سال پیش
دمت گرم دادا
آقای عزیزومحترم
آقای عزیزومحترم سلام...دم شما هم گرم...ممنونم که سرزدید