ریاضی نهم ، فصل سوم - درس4 : حل مسئله در هندسه (2)

1,109

در این فیلم به روش و مراحل حل مسئله در هندسه می پردازیم . شما عزیزان می توانید اشکال ریاضی را با ما در میان بگذارید ، ما پاسخ را برای شما ارسال می کنیم . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی تدریس عزیزاله رضائی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com