دیسلیپیدمیا در کودکان

155
در این وبینار آقای دکتر امیر نقش زن (عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) به موضوع دیسلیپیدمیا در کودکان، غربالگری و قدم های اولیه در درمان آن میپردازند. عنوان: دیسلیپیدمی در کودکان، غربالگری و درمان
3 ماه پیش
# SUMS
# SUMS
pixel