53

• محصولی از کشور سریلانکا تحت لیسانس مرکز تحقیقات کانادا • درجه شوری (EC) بسیار پایین بوده وشیرین می باشد ، درحدود dS/cm500 • درجه اسیدیته (PH) اسیدی متمایل به خنثی ۵٫۵ الی ۶٫۵ • حجم بعد از باز شدن هر قالب بین ۶۰ تا ۷۵ لیتر • زمان رها شدگی در کمترین میزان آب برای هر قالب ۵ کیلوگرمی در حدود ۱۵ دقیقه می باشد • وزن هر قالب در حدود ۵ کیلوگرم • ظرفیت نگهداری آب ۸ تا ۹ برابر وزن خشک • ۱۰۰ درصد سازگار با محیط زیست وقابل تجزیه زیستی

pixel