فرایند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان

284
دکتر مهدی کرامتی معاون ارزیابی مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان به توضیحاتی درباره فرایند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان می‌پردازد.
pixel