ضمیر ناخود آگاه خود را تمرین دهید

538
ممدون 0 دنبال‌ کننده

تربیت ضمیر ناخودآگاه با استفاده از تمرکز و صبر راه حلی برای دنیای موازی

ممدون 0 دنبال کننده
pixel