معرفی پروژه شرکت Merediam seeds در ایران

69
معرفی پروژه تحقیقاتی محصولات خیار وگوجه فرنگی در ایران توسط شرکت Merediam seeds از کشور اسپانیا و انتخاب این محصولات جهت کشت در ایران
pixel