داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نشست «همبستگی اجتماعی در کشاکش عرف و سنت»

101
نشست «همبستگی اجتماعی در کشاکش عرف و سنت» سومین نشست از مجموعه نشست "مساله همبستگی و گسیختگی اجتماعی" است که 3 خرداد ماه 1400 با سخنرانی آقای عمادالدین باقی در موسسه رحمان برگزار شد.
pixel