حمله عراقی ها به ساختمان کنسولگری ایران رویداد

753

به گزارش ایران رویداد تعدادی از افراد ناشناس و معترض با حمله به کنسولگری ایران در بصره عراق پرچم ایران را پایین کشیدند.ا برخی از شهروندان معترض دربصره عراق اقدام به پایین کشیدن پرچم ایران از بالای کنسولگری ایران کردند و کنسولگری ایران را به آتش کشیدنداین ویدئو کلیپی که از این حمله در شبکه های اجتماعی باز نشر شده است، که نشان دهنده حمله عراقی ها به کنسولگری ایران است که در بصره عراق رویداد.