لحظه به لحظه انتقال قلب سرباز میبدی به تهران با 2 هلیکوپتر و یک هواپیمای جت

362

قلب جوان میبدی مرگ مغزی بوسیله اورژانس هوایی به تهران منتقل شد. خانواده محمد زارع ده آبادی سرباز وظیفه ٢٠ ساله اهل و ساکن میبد که بر اثر تصادف در بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد بستری شده بود، پس از مرگ مغزی با اهداء اعضای آن مرحوم موافقت کردند.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.6 هزار دنبال کننده