روز سوم دوزادهمین نمایشگاه نوزاد، کودک ، نوجوان KITEX2020

85
در سومین روز دوزادهمین نمایشگاه نوزاد، کودک ، نوجوان KITEX2020 افتخار میزبانی از جناب آقای "امیر آقایی" رو در مجموعه #بلسینو داشتیم. نمایشگاه KITEX2020 تا روز شنبه ۱۹ بهمن ماه برقرار می باشد ایران مال ، E2 ، غرفه بلسینو
بلسینو 0 دنبال کننده
pixel