معرفی کتاب استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده

137
تاثیرات رفتار مصرف کننده بر استراتژی های بازاریابی گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می آید. این کتاب تلخیص و ترجمه ای از کتاب استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده جی. پل پیتر و جری سی. اولسون است. جذابیت این کتاب، دو زبانه بودن آن و آوردن قسمت های بسیار مهم این کتاب ثقیل و حجیم در کتابی با ابعاد کوچک به صورت موجز می باشد که خواننده در مدت زمانی کوتاه می تواند به دنیایی از مطالب جذاب و خواندنی در حوزه ی رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی دست یابد. (www.ksykg.com/?p=9120)
گروه کلید 25 دنبال کننده
pixel