با دیدن این ویدِیو تصمیم بگیرید هاستل بگیرید یا نه!

3,702

خیلی از دوستان سفر به یه شهر دیگه یا کشور دیگه رو با اقامت در هاستل تجربه کردن ولی هیچوقت تصویر روشنی از شرایط هاستل و فضای داخل اون برای ساخته نشده بود تا اینکه تصمیم گرفتیم اینبار در سفر به روسیه ، چند شبی رو در هاستل بگذرونم و از نزدیک تجربه کنم و به خودم قول دادم که ویدیو با تمام جزییات از فضای داخلی اون بگیرم و برای افرادی که قصد سفر دارن به اشتراک بزارم .

pixel