بازیافت تشک به چاقو : قسمت1:انگلیسی

674

زبالند/ در این ویدئو با نحوه بازیافت فلز تشک تخت خواب به چاقوی آشپزخانه آشنا خواهیم شد. در قسمت اول ، فرایند تفکیک تشک به مواد تشکیل دهنده و اولیه اش را در کالیفرنیا می بینیم ؛ در قسمت دوم که به زودی بارگذاری خواهد شد نحوه تهیه چاقوی آشپزخانه از این مواد اولیه را خواهیم دید. این ویدئو به زبان اصلی است.

زبالند 6 دنبال کننده
pixel