❌ ضرب و شتم بازیکن خردسال در تمرین توسط مربی در شهرستان نقده!

170
❌ ضرب و شتم بازیکن خردسال در تمرین توسط مربی در شهرستان نقده! ♦️بی اخلاقی در ورزش نقده ظاهرا شیوع پیدا کرده و به نظر می رسد مسئولین ورزش این شهر هیچ نظارتی بر رشته های ورزشی ندارند!! ♦️ امیدواریم به زودی در این خصوص پاسخ مناسبی از سوی مسئولین داده شود و برخورد مناسبی با عدم نظارت مسئول ورزش و جوانان شهرستان نقده صورت گیرد
pixel