مجموعه آموزش زبان انگلیسی Julies Greenroom

456

مجموعه آموزش زبان انگلیسی Julies Greenroom 3DVD داستان سریال در مورد خانم جولی است که به همراه دستیارش "گاس" هنرهای نمایشی را آموزش می دهند...