ریاضی نهم - شیب خط و عرض از مبدا 8 (فصل6 - درس2)

76
در ریاضی نهم با شیب خط و عرض از مبدا آشنا می‌شویم! (فصل ششم: خط و معادله های خطی - درس دوم: شیب خط و عرض از مبدا) - به ما سر بزنید:www.MaktabYar.org

ᎪᎢᎥᏞα

1 ماه پیش
استاد اگه میشه درس سه رو ام بذارین...
pixel