انواع غذا و اسامی آن ها در زبان انگلیسی

6,911
شام dinner تقریباً در تمام دنیا به عنوان مهم ترین وعده غذا یی به شمار میره. البته کلمه dinner توی همه فرهنگ ها به معنی شام نیست و بعضی اوقات به معنای ناهار یا حتی عصرونه هم به کار میره. این کلمه از فرانسوی قدیم اومده و اوایل به عنوان صبحانه استفاده می شده و بعد از یه مدت معنیش به وعده غذا یی اصلی که میان روز استفاده میشده تغییر پیدا کرده. در اروپا ساعت معمول برای dinner در طول قرن 18 به 2 و 3 بعد از ظهر تبدیل شد و بعد از مدتی هم به حدود 7 بعد از ظهر رسید.
pixel