تبلیغ جدید بازی StarCraft II

288
شرکت بلیزارد 2 تبلیغ تلویزیونی جذاب برای بازی StarCraft II منتشر کرده است تمرکز اصلی آن بر روی تغییر ساختار این بازی به عناوین رایگان می باشد. این تبلیغ ها نیز داستان یک پدر و پسر را به نمایش می گذارد که می خواهند میراث خود را از طریق تجربه بازی StarCraft II پایه گذاری کنند.
pixel