لنگر وب سایت خود را شناسایی کنید

484

در این ویدئو سوال بسیار مهمی از شما به عنوان صاحب یک کسب و کار پرسیده ام و معتقدم بیش از ۹۰‎٪ از شما پاسخ مشخص و صحیحی برای آن ندارید!

محمود بشاش
محمود بشاش 24 دنبال کننده