مناجات مسجد کوفه رمضان . حاج منصور ارضی

935

آپلود السلام علیک یا امام علی نقی(ع) ایها الهادی(ع) یا رب آمده سائل فارحم عبدک جاهل ربی مهربان دارم یاری در نهان دارم ای که رحمتت نازل فارحم عبدک جاهل واکن در بروی من بنشین روبروی من امشب که ثنا گویم لطفی کن بسوی من بر در میزنم با دل فارحم عبدک جاهل تا که دعوتم کردی غرق نعمتم کردی اذن گفتگو دادی اهل نعمتم کردی ذکرت حل هر مشکل فارحم عبدک جاهل با اینکه گنهکارم رغبت بر تو را دارم تا نام تورا خواندم بخشیدی به دلدارم پرده پوشیت حائل فارحم عبدک جاهل مست کوثرم کردی عبد حیدرم کردی زیر

سعید کفایتی
سعید کفایتی 895 دنبال کننده