وزیر بهداشت بالاترین حقوق در بین پزشکان را دارد!

473

بلایی که اشرافیت آقازاده ها بر سر امید مردم می آورد صدرالساداتی: مسئولی که بالاشهر زندگی می کند و آقازاده اش مانور اشرافیت می دهد، چطور می تواند درد مردم را بفهمد؟

دارکوب
دارکوب 54 دنبال کننده