پدری که خودش عدالت رو اجرا میکنه

1,384

پدری که خودش عدالت رو اجرا میکنه . کودک خردسالش ربوده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ، حالاصبر نمیکنه بعد از این جنایت کلی هی بره دادگستری تا کفشاش بثابن تازه یارو دو سال بره زندان . حقش بود حادثه مکه رو میشد اینجوری...

simava
simava 20 دنبال کننده