رئیس جمهور: سامانه جدید دفاعی از اس 300 قوی تر است

342
رئیس جمهور در مراسم رونمایی از سامانه بومی پدافند «باور 373 » ، این پدافند را قوی تر از سامانه «اس 300» دانست.
pixel