تلاوت آیات روزه با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

512