پیام یکی از شیعیان نیجریه به شبکه رسانه ای صف

1,235

یکی از شیعیان نیجریه از انتشار کلیپ امتداد غدیر به زبان انگلیسی استقبال کرده است.

قرآن کریمQurandarmaniiranتلگرام

قرآن کریمQurandarmaniiranتلگرام

6 ماه پیش
شیعه رافضی
شبکه رسانه ای صف
شبکه رسانه ای صف شیعه رافضی با افتخار
مرکز فرهنگی عصرظهور

مرکز فرهنگی عصرظهور

9 ماه پیش
خدا شیعیان نیجریه رو حفظ کنه