انتشار اپلیکیشن جدید سازمان دیدبان حقوق شیعیان

255

شیعه رایتس واچ (سازمان دیده بان حقوق شیعیان) اقدام به تهیه نرم افزار موبایلی این سازمان جهت دریافت و انتشار اخبار نقض حقوق شیعیان نموده است. از این پس شیعیان در اقصی نقاط جهان و از طریق موبایل هوشمند خود میتوانند نقض حقوق صورت گرفته علیه مذهب تشیع را بهمراه عکس و یا فیلم برای این موسسه ارسال نمایند.